Lời bài hát Rời

Đóng góp bởi

Cơn mưa vội vàng chóng qua
Cuốn em những nỗi nhớ
Nghĩ về anh xót xa
Có lẽ đôi ta từ nay
Về sau
Đừng nghĩ đến nhau
Thì tim em
Sẽ không vì ai
Phải đớn đau
Em đâu nào hay biết chăng
Mỗi khi anh nghĩ về em
Anh thường đi rất nhanh
Phố quen khi xưa giờ đây
Mình anh
Chẳng còn bóng em
Chẳng còn
Một chút vương vấn
Tiếc nuối làm gì
Người cũng đã ra đi
Níu kéo làm gì
Oh no
Em sẽ quên anh
My boy
Những phút dại khờ
Vì quá ngu ngơ
Anh yêu thật nhiều
Chẳng nghĩ
Anh sẽ quên em my girl
Vì yêu dại khờ
Vì em đợi chờ
Từng đêm một mình
Ngóng trông cuộc tình
Về anh
Về em
Vì sao đôi ta
Chẳng hề hay biết
Vì do một người
đi qua cuộc đời
Vì anh vội vàng
Xoá tan lời hẹn
Về anh
Về em
Thì thôi em đi đi
Anh không quan tâm giữ lại
Anh đâu nào hay biết chăng
Mỗi khi em nghĩ về anh
Em thường đi rất nhanh
Phố quen khi xưa giờ đây
Mình anh
Chẳng còn bóng em
Chẳng còn
Một chút vương vấn
Tiếc nuối làm gì
Người cũng đã ra đi
Níu kéo làm gì
Oh no
Em sẽ quên anh
My boy
Những phút dại khờ
Vì quá ngu ngơ
Anh yêu thật nhiều
Chẳng nghĩ
Anh sẽ quên em my girl
Vì yêu dại khờ
Vì em đợi chờ
Từng đêm một mình
Ngóng trông cuộc tình
Về anh
Về em
Vì sao đôi ta
Chẳng hề hay biết
Vì do một người
đi qua cuộc đời
Vì anh vội vàng
Xoá tan lời hẹn
Về anh
Về em
Thì thôi em đi đi
Anh không quan tâm giữ lại
Vì yêu dại khờ
Vì em đợi chờ
Từng đêm một mình
Ngóng trông cuộc tình
Về anh
Về em
Vì sao đôi ta
Chẳng hề hay biết
Vì do một người
đi qua cuộc đời
Vì để một mình
Xoá tan cuộc tình
Về anh
Về em
Thì thôi anh đi đi
Em không quan tâm giữ lại