Nhớ Nhau Hoài

Nhớ Nhau Hoài

Lời bài hát Nhớ Nhau Hoài

Đóng góp bởi

Anh ở nơi nào Có còn Mùa Xuân không anh? Rừng ngàn lá gió, Từng đêm Nhắc nhở, thì thầm. Nắng ở trên đầu Nắng trong lòng phố Gió ở trên non Gió cuốn mây về. Sao anh ... Vẫn ngồi Mà nghe cô đơn Mà nghe Nức nở trong hồn, Và thương đôi mắt nhỏ Em buồn. Vì mình yêu nhau Vì mình thương nhau Nên mới.... giận hờn Vì mình xa nhau Nên nhớ .... Nhớ nhau hoài Anh ở nơi nào Có còn Mùa Xuân không... anh? Rừng ngàn lá gió, Từng đêm Nhắc nhở, thì thầm. Mai lỡ không về Chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa Cũng nhớ... đêm... ngày..... Sao anh ... Vẫn ngồi Mà nghe cô đơn Mà nghe Nức nở trong hồn, Và thương đôi mắt nhỏ Em buồn. Vì mình yêu nhau Vì mình thương nhau Nên mới giận hờn Vì mình xa nhau Nên nhớ .... Nhớ nhau hoài Anh ở nơi nào Có còn Mùa Xuân không anh? Rừng ngàn lá gió, Từng đêm Nhắc nhở, thì thầm. Mai lỡ không về Chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa Cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về Chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân.. xưa Cũng nhớ .... Nhớ... đêm....... ngày.