Nhân Quả Ngày Sau

Nhân Quả Ngày Sau

Lời bài hát Nhân Quả Ngày Sau

Đóng góp bởi

Tiền nhiều để mà chi
Giàu sang rồi cũng được gì
Chết đi mang lấy những gì
Cớ sao lòng ai cũng sân si
Giàu nghèo phụ tình nhau
Hèn sang rồi cũng bạc đầu
Mà cớ sao gây oán thù sầu
Kiếp vô thường nhân quả ngày sau
Cuộc đời hơn thua ganh đua để làm gì
Mai đây về cát bụi
Thì kiếp người mang lấy được chi
Lòng người sân si
Sầu bi chuốc lấy muộn phiền
Tranh nhau vật chất đồng tiền
Chữ sang hèn khiến lòng đảo điên
Đời người sinh ra
Ta không thể giúp người
Thì cho đi chẳng muốn nhận gì
Ít nhiều cũng chẳng hại chi
Cuộc đời bao lâu
Yêu thương mà sống chẳng sầu
Cho nhau tình nghĩa ban đầu
Hôm nay còn nhớ mãi về sau
Tiền nhiều để mà chi
Giàu sang rồi cũng được gì
Chết đi mang lấy những gì
Cớ sao lòng ai cũng sân si
Giàu nghèo phụ tình nhau
Hèn sang rồi cũng bạc đầu
Mà cớ sao gây oán thù sầu
Kiếp vô thường nhân quả ngày sau
Đời người sinh ra
Ta không thể giúp người
Thì cho đi chẳng muốn nhận gì
Ít nhiều cũng chẳng hại chi
Cuộc đời bao lâu
Yêu thương mà sống chẳng sầu
Cho nhau tình nghĩa ban đầu
Hôm nay còn nhớ mãi về sau
Tiền nhiều để mà chi
Giàu sang rồi cũng được gì
Chết đi mang lấy những gì
Cớ sao lòng ai cũng sân si
Giàu nghèo phụ tình nhau
Hèn sang rồi cũng bạc đầu
Mà cớ sao gây oán thù sầu
Kiếp vô thường nhân quả ngày sau
Giàu nghèo phụ tình nhau
Hèn sang rồi cũng bạc đầu
Mà cớ sao gây oán thù sầu
Kiếp vô thường nhân quả ngày sau