Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ

Lời bài hát Người Thương Kẻ Nhớ

Đóng góp bởi

Anh đi rồi
Một mình tôi ở lại
Đêm bỗng dài
Nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi vương nỗi nhớ
Người ở lại mang nỗi chờ
Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ
Anh đi rồi
Nửa hồn tôi khờ dại
Chăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi anh gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chấp nhận xa nhau
Bởi.. dòng đời
Tựa sóng dâng cao
Anh ra đi
Nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gửi gì
Về miền đất quê.. ta....
Anh vô tư
Hay là anh vẫn nhớ
Những con đường
Tình từ ngày.. qua ....
Anh đi rồi
Có nghĩa là xa.. xôi....
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình
Nay đành chia đôi
Mắt lệ buồn
Tuông mặn bờ... môi.....
Anh đi rồi
Nửa hồn tôi khờ.. dại
Chăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi anh gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chấp nhận xa nhau
Bởi.. dòng đời
Tựa sóng dâng.. cao
Anh ra đi
Nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gửi gì
Về miền đất quê.. ta....
Anh vô tư
Hay là anh vẫn nhớ
Những con đường
Tình từ ngày.. qua ....
Anh đi rồi
Có nghĩa là xa.. xôi....
Tôi ngóng chờ
Cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình
Nay đành chia phôi
Mắt lệ buồn
Tuông mặn bờ... môi.....
Làm sao ngăn được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình
Nay đành chia phôi
Mắt lệ buồn
Tuông mặn bờ... môi.....