Nghĩ Chuyện Ngày Xuân

Nghĩ Chuyện Ngày Xuân

Lời bài hát Nghĩ Chuyện Ngày Xuân

Đóng góp bởi

Hết mùa đông
Nắng xuân lại về
Ngắm vườn bên
Thấy mai đào nở
Trên gác nghèo
Đem bút đề thơ
Ghi tình ta
Vào trong lòng giấy
Rượu chẳng nồng
Chưa uống đã say.
Nghĩ tình yêu trắng
Như tường vôi
Chắc chẳng riêng
Có ta và người
Nhân thế thì
Như cảnh phù du
Danh lợi thay
Tựa như màu áo
Muôn kiếp buồn
Ai thấu... lòng... ai.....
Xuân về nơi trần thế
Chinh chiến đã nhạt phai
Ai đó vui buồn có hay
Mình ngồi ngắm xuân qua
Chợt lòng thấy thương ta
Mấy xuân qua rồi
Đời ta môi biếng cười.
Nếu mùa xuân đến
Mang niềm vui
Nếu tình xuân đến
Tô mộng đời
Xin thế sự
Thôi hết nổi trôi
Xin trần gian
Tạm quên lừa dối
Xuân gác nghèo
Thôi hết lẻ loi
Xuân về nơi trần thế
Chinh chiến đã nhạt phai
Ai đó vui buồn có hay
Mình ngồi ngắm xuân qua
Chợt lòng thấy thương ta
Mấy xuân qua rồi
Đời ta môi biếng cười.
Nếu mùa xuân đến
Mang niềm vui
Nếu tình xuân đến
Tô mộng đời
Xin thế sự
Thôi hết nổi trôi
Xin trần gian
Tạm quên lừa dối
Xuân gác nghèo
Thôi hết lẻ loi
Xin thế sự
Thôi hết nổi trôi
Xin trần gian
Tạm quên lừa dối
Xuân gác nghèo
Thôi hết lẻ loi
Xin thế sự
Thôi hết nổi trôi
Xin trần gian
Tạm quên lừa dối
Xuân gác nghèo
Thôi hết lẻ loi