Người Ta Nói (Acoustic Cover)

Người Ta Nói (Acoustic Cover)

Lời bài hát Người Ta Nói (Acoustic Cover)

Đóng góp bởi

Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho
Người ấy không về
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là
ước mơ trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc tự tìm
Đến với ta trong đêm tối cô đơn
Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho
Người ấy không về
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là
ước mơ trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc tự tìm
Đến với ta trong đêm tối cô đơn
Có một người bước qua
Biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình là
Người hạnh phúc trên đời
Đến một ngày
Bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại
Không còn ai đứng bên ta