Con Đường Mưa

Con Đường Mưa

Lời bài hát Con Đường Mưa

Đóng góp bởi

Nếu ngày xưa
bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì em đã không gặp người
Nếu ngày xưa
anh nhìn em nhưng không mỉm cười
Thì em đã không mộng mơ
Nếu tình ta
chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì em đã không đau buồn
Nếu lòng em không còn yêu
anh hơn chính mình
Thì em đã quên được anh
Làm sao để đường xưa
đừng in dấu chân em mỗi ngày
Làm sao cho lòng em thôi
gọi tên anh trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu
đừng rơi khi em đang nhớ anh
Làm sao khi thấy mưa
em thôi buồn
Làm sao để quên niềm vui
niềm hạnh phúc khi em có người
Làm sao quên ngày chia tay
lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim em thôi đừng mơ
rằng ngày mai thấy anh
quay trở về
Nếu thời gian có quay về
trước khi gặp anh
Thì em vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu
rơi trên lối về
Thì em vẫn không vội qua
Làm sao để đường xưa
đừng in dấu chân em mỗi ngày
Làm sao cho lòng em thôi
gọi tên anh trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu
đừng rơi khi em đang nhớ anh
Làm sao khi thấy mưa
em thôi buồn
Làm sao để quên niềm vui
niềm hạnh phúc khi em có người
Làm sao quên ngày chia tay
lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim em thôi đừng mơ
rằng ngày mai thấy anh
quay trở về
Làm sao để đường xưa
đừng in dấu chân em mỗi ngày
Làm sao cho lòng em thôi
gọi tên anh trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu
đừng rơi khi em đang nhớ anh
Làm sao khi thấy mưa
em thôi buồn
Làm sao để quên niềm vui
niềm hạnh phúc khi em có người
Làm sao quên ngày chia tay
lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim em thôi đừng mơ
rằng ngày mai thấy anh
quay trở về
rằng ngày mai thấy anh
quay trở về