Ngày Xuân Tái Ngộ

Ngày Xuân Tái Ngộ

Lời bài hát Ngày Xuân Tái Ngộ

Đóng góp bởi

Thấy hoa mai nở Biết xuân về đây Mười hai tháng qua Mơ một mùa này Bạn bè bôn ba khắp hướng Thấy xuân về trên miền quê hương Ta được phút tương phùng yêu thương Có cô thôn nữ ước một mùa xuân Người yêu sẽ mang Thật nhiều quà mừng Một niềm tin dâng chất ngất Hái hoa lộc chúc mừng đầu năm Chúc anh vui bước đường công danh Em hỡi thấy không em Mừng xuân hoa nở khắp trời Chúc nhau đạt nhiều thắng lợi Và mừng bác nông phu Vui xuân nâng chén rượu Quên những ngày vất vả ngược xuôi Ngắm hoa mai nở Muốn xuân đừng qua Tình thương vắng xa Sẽ được đậm đà Mùa xuân gặp nhau quyến luyến Phút giây này xin người đừng quên Rước xuân về gia đình đoàn viên Em hỡi thấy không em Mùa xuân hoa nở khắp trời Chúc nhau đạt nhiều thắng lợi Và mừng bác nông phu Vui xuân nâng chén rượu Quên những ngày vất vả ngược xuôi Ngắm hoa mai nở Muốn xuân đừng qua Tình thương vắng xa Sẽ được đậm đà Mùa xuân gặp nhau quyến luyến Phút giây này xin người đừng quên Rước xuân về gia đình đoàn viên Mùa xuân gặp nhau quyến luyến Phút giây này xin người đừng quên Rước xuân về gia đình đoàn viên