Ngày Mai Em Rời Xa

Ngày Mai Em Rời Xa

Lời bài hát Ngày Mai Em Rời Xa

Đóng góp bởi

Sớm mai thức dậy
Lòng này bỗng thấy bâng khuâng
Có em rất gần
Mà chợt như rất xa
Vết thương vỡ òa
Một lần đánh mất con tim
Ngày đi qua đêm vời vợi
Vắng em mất rồi
Thì đời có mấy khi vui
Cách xa mất rồi
Chẳng còn được nghe em nói cười
Với anh ước mơ
Chỉ là bé nhỏ đơn sơ
Ngày mai em không ra đi
Ngày mai em rời xa
Ôm bao nhớ thương cùng lời ca
Của những tháng năm
Ta tay trong tay bước qua
Có nhau đời vui biết mấy
Ngày dài đâu hay
Mơ sao hôm nay là mãi mãi
Ngày mai em rời xa
Nơi đây sẽ chỉ còn mình anh
Cùng những khát khao
Đôi tim non đang ước ao
Dẫu cho thời gian cách trở
Lòng này bơ vơ
Yêu thương trong anh vẫn hoài mơ
Sớm mai thức dậy
Lòng này bỗng thấy bâng khuâng
Có anh rất gần
Mà chợt như rất xa
Vết thương vỡ òa
Một lần đánh mất con tim
Ngày đi qua đêm vời vợi
Vắng anh mất rồi
Thì đời có mấy khi vui
Cách xa mất rồi
Chẳng còn được nghe anh nói cười
Với em ước mơ
Chỉ là bé nhỏ đơn sơ
Ngày mai anh không ra đi
Ngày mai anh rời xa
Ôm bao nhớ thương cùng lời ca
Của những tháng năm
Ta tay trong tay bước qua
Có nhau đời vui biết mấy
Ngày dài đâu hay
Mơ sao hôm nay là mãi mãi
Ngày mai anh rời xa
Nơi đây sẽ chỉ còn mình em
Cùng những khát khao
Đôi tim non đang ước ao
Dẫu cho thời gian cách trở
Lòng này bơ vơ
Yêu thương trong em vẫn hoài mơ
Ngày mai em rời xa
Ôm bao nhớ thương cùng lời ca
Của những tháng năm
Ta tay trong tay bước qua
Có nhau đời vui biết mấy
Ngày dài đâu hay
Mơ sao hôm nay là mãi mãi
Ngày mai em rời xa
Nơi đây sẽ chỉ còn mình anh
Cùng những khát khao
Đôi tim non đang ước ao
Dẫu cho thời gian cách trở
Lòng này bơ vơ
Yêu thương trong anh vẫn hoài mơ
Dẫu cho thời gian cách trở
Lòng này bơ vơ
Yêu thương trong anh vẫn hoài mơ