Bản Tình Ca Mùa Đông

Bản Tình Ca Mùa Đông

Lời bài hát Bản Tình Ca Mùa Đông

Đóng góp bởi

Một mùa đông mang qua đây
Bao tuyết trắng
Một mùa đông
Trong cô đơn nhớ thương
Từng đêm sống với những nỗi nhớ
Như còn quanh đây
Ngày em đi em đi theo
Vui duyên mới
Mình anh thao thức nhớ thương
Thầm gọi tên em yêu
Người yêu em có biết chăng
Giờ đây vĩnh viễn chia cách
Hai nơi phương trời
Thật xa xôi với ước mong
Bước chân em quay trở về
Làm sao xua tan đi đau thương
Với kỉ niệm buồn
Tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi
Bài ca viết với trái đắng
Yêu thương hôm nào
Gợi cho bông tuyết trắng
Rơi giữa đêm không còn giá lạnh
Bài ca chỉ mong mai đây
Em quên đi tình ngày xưa
Em mang cho tôi nỗi đau
Ngày em đi em đi theo
Vui duyên mới
Mình anh thao thức nhớ thương
Thầm gọi tên em yêu
Người yêu em có biết chăng
Giờ đây vĩnh viễn chia cách
Hai nơi phương trời
Thật xa xôi với ước mong
Bước chân em quay trở về
Làm sao xua tan đi đau thương
Với kỉ niệm buồn
Tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi
Bài ca viết với trái đắng
Yêu thương hôm nào
Gợi cho bông tuyết trắng
Rơi rớt rơi giữa đêm giá lạnh
Bài ca chỉ mong mai đây
Em sẽ quên đi tình ngày xưa
Em mang cho tôi nỗi đau
Sẽ xa nhau nghìn năm
Vùi nát đi bao đam mê say sưa
Mùa đông luôn trong tôi
Một mùa đông ôi giá băng
Giờ đây vĩnh viễn chia cách
Hai nơi phương trời
Thật xa xôi với ước mong
Bước chân em quay trở về
Làm sao xua tan đi đau thương
Với kỉ niệm buồn
Tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi
Bài ca viết với trái đắng
Yêu thương hôm nào
Gợi cho bông tuyết trắng
Rơi rớt rơi giữa đêm giá lạnh
Bài ca chỉ mong mai đây
Em sẽ quên đi tình ngày xưa
Em mang cho tôi nỗi đau