Mưa Tuyết

Mưa Tuyết

Lời bài hát Mưa Tuyết

Đóng góp bởi

Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi Giọt lệ nào không hay, chợt đông trên má Giờ tim tôi đang băng thành đá Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa Người nay đã quên tình xưa Tuyết rơi chiều mưa Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá Người nơi đây sao vô tình quá Ôi vây quanh mình đời cứ mãi nguợc xuôi Mà thương nhớ em nào nguôi Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi Giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say Em nhớ ơn tình không Nơi có anh chờ trông Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời Giờ thì xót thương tim vấn vương khi đôi ta biệt ly Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si Em có quay về chăng Ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong ngày mưa Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá Người nơi đây sao vô tình quá Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi Mà thương nhớ em nào nguôi Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi Giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say Em nhớ ân tình không Nơi có anh chờ trông Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời Giờ thì xót thương tim vấn vương khi đôi ta biệt ly Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si Em có quay về chăng Ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi Giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say Em nhớ ân tình không Nơi có anh chờ trông Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời Giờ thì xót thương tim vấn vương khi đôi ta biệt ly Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si Ôi đến khi nào em Quay bước chân về đây Cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mang Thân xác tuôn thành băng