Một Thứ Hy Sinh

Một Thứ Hy Sinh

Lời bài hát Một Thứ Hy Sinh

Đóng góp bởi

Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời Sao ta chẳng thể gần nhau Sao anh chẳng nói một lời Vì em đã nhiều lần dây dứt trái tim mình Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn Vì cớ sao ta không thể bên nhau Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói Dù vận biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau Mùa thu rơi cánh hoa như điêu tàn lòng nhớ em nhiều Vầng trăng đã khuyết đi một mối tình tưởng như sẽ bên nhau ngàn năm Anh đây không biết làm sao Em cũng chẳng nói lên lời Giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn Vì cớ sao ta không thể bên nhau Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói Dù vận biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau Mùa thu rơi cánh hoa như điêu tàn lòng nhớ em nhiều Vầng trăng đã khuyết đi một mối tình tưởng như sẽ bên nhau ngàn năm Anh đây không biết làm sao Em cũng chẳng nói lên lời Giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn Vì cớ sao ta không thể bên nhau Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn Vì cớ sao ta không thể bên nhau Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau.