Em Biết Mình Đã Sai

Em Biết Mình Đã Sai

Lời bài hát Em Biết Mình Đã Sai

Đóng góp bởi

Vì anh em đã khóc thật nhiều
Mà tại sao anh chẳng hề xót thương
Số kiếp em không may
Thế nên em gặp anh
Người gian dối cho em tình dối gian
Lời yêu anh đã hứa thật nhiều
Và mộng mơ ta trọn đời có nhau
Có biết đâu anh gặp ai
Cũng trao ngay lời yêu
Giờ cay đắng em mới biết mình sai
Đàn ông chẳng lẽ ai
Cũng giống ai vậy sao
Cứ thích gieo bao khổ đau
Cho trái tim tội tình
Biết em yêu anh
Mà cớ sao anh gạt em
Gặp ai anh cũng có thể yêu
Giờ khi hiểu rõ anh
đã chẳng yêu tận tâm
Mới biết tim em đã sai
Khi quá yêu một người
Cứ vui đi anh rồi
đến khi không còn ai
Anh cũng sẽ biết mình đã sai...!
Lời yêu anh đã hứa thật nhiều
Và mộng mơ ta trọn đời có nhau
Có biết đâu anh gặp ai
Cũng trao ngay lời yêu
Giờ cay đắng em mới biết mình sai
Đàn ông chẳng lẽ ai
Cũng giống ai vậy sao
Cứ thích gieo bao khổ đau
Cho trái tim tội tình
Biết em yêu anh
Mà cớ sao anh gạt em
Gặp ai anh cũng có thể yêu
Giờ khi hiểu rõ anh
đã chẳng yêu tận tâm
Mới biết tim em đã sai
Khi quá yêu một người
Cứ vui đi anh rồi
đến khi không còn ai
Anh cũng sẽ biết mình đã sai...!
Đàn ông chẳng lẽ ai
Cũng giống ai vậy sao
Cứ thích gieo bao khổ đau
Cho trái tim tội tình
Biết em yêu anh
Mà cớ sao anh gạt em
Gặp ai anh cũng có thể yêu
Giờ khi hiểu rõ anh
đã chẳng yêu tận tâm
Mới biết tim em đã sai
Khi quá yêu một người
Cứ vui đi anh rồi
đến khi không còn ai
Anh cũng sẽ biết mình đã sai...!
Cứ vui đi anh rồi
đến khi không còn ai
Anh cũng sẽ biết mình đã sai...!