Lối Về Xóm Nhỏ

Lối Về Xóm Nhỏ

Lời bài hát Lối Về Xóm Nhỏ

Đóng góp bởi

Về thôn xưa
Ta hát khúc hoan ca
Ngọt hương lúa
Tình quê thêm đậm đà
Dào dạt bao
Niềm thương
Trong mái lá ...
Bờ dâu xanh
Cô gái hát êm êm
Tầm mai chín
Gởi anh
Dâng mẹ hiền
Lòng già thêm
Hơi ấm
Khi chiều lên
Có...
Những chiều hôm
Trời nghiêng
Nắng xế đầu non
Nắng ...
Xuống làng thôn
Làm cho
Đôi má em thêm giòn
Lúa... đã lên bông
Mắt già tươi sáng
Thôi chờ mong
Tiếng hò cô gái
Bên Cửu Long
Mơ rằng
Mai lúa lên đầy bông
Chiều hôm nay
Quay gót bước phiêu du
Về thôn xóm
Để vui chung ngày mùa
Đường về thôn
Quyện chân
Bên nhánh lúa
Vầng trăng nghiêng
Soi mái tóc em thơ
Vài cô gái
Nhỏ to vui chuyện trò
Đường về thôn
Niềm vui dâng đây đó
Đường về thôn
Niềm vui dâng đó đây
Về thôn xưa
Ta hát khúc hoan ca
Ngọt hương lúa
Tình quê thêm đậm đà
Dào dạt bao
Niềm thương
Trong mái lá ...
Bờ dâu xanh
Cô gái hát êm êm
Tầm mai chín
Gởi anh
Dâng mẹ hiền
Lòng già thêm
Hơi ấm
Khi chiều lên
Có...
Những chiều hôm
Trời nghiêng
Nắng xế đầu non
Nắng ...
Xuống làng thôn
Làm cho
Đôi má em thêm giòn
Lúa... đã lên bông
Mắt già tươi sáng
Thôi chờ mong
Tiếng hò cô gái
Bên Cửu Long
Mơ rằng
Mai lúa lên đầy bông
Chiều hôm nay
Quay gót bước phiêu du
Về thôn xóm
Để vui chung ngày mùa
Đường về thôn
Quyện chân
Bên nhánh lúa
Vầng trăng nghiêng
Soi mái tóc em thơ
Vài cô gái
Nhỏ to vui chuyện trò
Đường về thôn
Niềm vui dâng đây đó
Đường về thôn
Niềm vui dâng đó đây