Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang - Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang - Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Xem MV bài hát

Lời bài hát Liên Khúc Dạ Cổ Hoài Lang - Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Đóng góp bởi

Nam Gành Hào ơi! Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Nữ: Xề u xế u liu phạn. Dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Nam: Xề u xế u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa. Nữ: Xề u xế u liu phạn. Dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Nam: Xề u xế u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa. Cổ Nữ: Tiếng Đàn Ai Thổn Thức Dưới Trăng Có Phải Tiếng Lòng Ta Đang Hướng Về Cô Xứ Dòng Sông Như Dải Lụa Vàng Trôi Về Phương Đông Mà Ai Biết, Để Hồn Ta Về Chốn Quê Nhà Nam Đường dù sa ong bướm, xin cũng đừng phụ nghĩa tào khang. Nữ: Đêm luống trông tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng, luống trông tin chàng. Nam: Lời ai ca, dưới ánh trăng này? Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai! Nữ: Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi. Bạc Liêu ơi! Có nhớ chăng người? Thuở ấy thanh xuân, Nam Nữ: trăng Gành Hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng. Nữ: Từ là từ phu tướng Bảo kiếm sắc phong lên đàng Vào ra luống trông tin chàng Năm canh mơ màng Em luống trông tin chàng Ôi gan vàng quặn đau í a Đường dù xa ong bướm Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang Đêm luống trông tin bạn Ngày mỏi mòn như đá vọng phu Vọng phu vọng luống trong tin chàng Sao nỡ phũ phàng Chàng hỡi chàng có hay Đêm thiếp nằm luống những sầu tây Bao thuở đó đây sum vầy Duyên sắc cầm đừng lạt phai Là nguyện cho chàng Nguyện cho chàng hai chữ an bình an Mau trở lại gia đàng Cho én nhạn hiệp đôi í a Nam: Lời ai ca, dưới ánh trăng này? Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai! Nữ: Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi. Nam: Bạc Liêu ơi! Có nhớ chăng người? Nữ: Thuở ấy thanh xuân, Nam Nữ: trăng Gành Hào tròn như chiếc gương. Nữ: Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng Nam: Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng Nữ Cổ: Về Đây Dưới Ánh Trăng Vàng Nam Nữ: Chạnh Lòng Nghe Một Điệu Buồn Hoài Lang