LÝ KÉO CHÀI (Original Soundtrack Chiến Tranh Câu Cá)

LÝ KÉO CHÀI (Original Soundtrack Chiến Tranh Câu Cá)

Lời bài hát LÝ KÉO CHÀI (Original Soundtrack Chiến Tranh Câu Cá)

Đóng góp bởi

Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng khô khoai hò ơ
Nhậu cho tiêu hết mấy chai
Khoan hỡi khoan hò
Bỏ ghe mà nghiêng ngả ớ ơ là hò
Không ai chống chèo
Không ai chống chèo
Ơ hò ơ hò là hò ơ
Bớ anh chàng say mèm say khướt
Tối ngày lo vui với ma men
Hò ơi
Nhậu cho năm hết tháng qua
Khoan hỡi khoan hò
Biển khơi mà rong ruổi
Ớ hơ là hò
Không lo chết chìm
Không lo đói nghèo
Ớ hò ớ hò ớ hò
Là hò hơ ơi
Hey hey hey hey
Hey hey hey
Hey hey hey hey hey