Khúc Tình Nồng

Khúc Tình Nồng

Lời bài hát Khúc Tình Nồng

Đóng góp bởi

Hãy… lắng nghe
Khúc nhạc
Bừng lên rộn ràng
Ngất ngây.
Chân vui bước mê say
Đôi cuồng tim cuồng si
Nồng cháy.
Nhớ nhé anh đêm này,
Mình vai kề vai đắm say.
Cho câu hát xa bay,
Cho niềm tin
Trào dâng ngày mai !
Nhìn vầng trăng khuya
Treo lẳng lơ
Ánh mắt em say
Trong mộng mơ
Và tình đôi ta
Như muôn bài thơ
Nghe hồn chơi… vơi
Người yêu hỡi!
Nào cùng vui lên anh!
Thắp sáng lên tình yêu
Đến với nhau đêm này.
Mình quay cuồng trong
Ngất ngây...!
Dà da da dê…
Đá đa đà đá
Hát lên anh ơi…..
Khúc ca nồng say tuyệt vời!
Oh oh...
Khúc ca nồng say tuyệt vời!
Hãy… lắng nghe
Khúc nhạc
Bừng lên rộn ràng
Ngất ngây.
Chân vui bước mê say
Đôi cuồng tim cuồng si
Nồng cháy.
Nhớ nhé anh đêm này,
Mình vai kề vai đắm say.
Cho câu hát xa bay,
Cho niềm tin
Trào dâng ngày mai !
Nhìn vầng trăng khuya
Treo lẳng lơ
Ánh mắt em say
Trong mộng mơ
Và tình đôi ta
Như muôn bài thơ
Nghe hồn chơi… vơi
Người yêu hỡi!
Nào cùng vui lên anh!
Thắp sáng lên tình yêu
Đến với nhau đêm này.
Mình quay cuồng trong
Ngất ngây...!
Dà da da dê…
Chá cha là chá
Hát lên anh ơi…..
Khúc ca nồng say tuyệt vời!
Oh oh...
Khúc ca nồng say tuyệt vời!
Oh oh...
Khúc ca nồng say tuyệt vời!
Oh oh...
Khúc ca nồng say tuyệt vời!