Bài Tango Buồn

Bài Tango Buồn

Lời bài hát Bài Tango Buồn

Đóng góp bởi

Em ơi
Ta vui cho hết đêm nay
Em ơi
Ta nâng ly uống cho say
Để ngày mai đây
Mình chia tay
Quên đi ân tình nồng say...
Vẫn biết thế gian
Nhiếu dối trá
Giết chết con tim dại khờ
Vẫn biết yêu đương
Là nước mắt
Anh vẫn yêu em mà thôi.
Khi yêu
Anh trao em hết con tim
Đêm đêm
Anh mơ sánh bước bên em
Cùng dìu nhau đi bài Tango
Anh đưa em vào vườn yêu...
Cứ ngỡ phút giây
Tình đắm đuối
Sẽ mãi theo anh muôn đời
Khúc hát Tango tình chưa dứt
Em nỡ ra đi đành sao...
Điệu buồn Tango
Ngân nga cung đàn xa
Đưa em đi về chốn nào
Giờ còn mình anh lỡ bước...
Nhạc buồn đêm nay
Tay nâng ly rượu cay
Không ai anh dìu bước cùng
Ôi khúc Tango lẻ loi...
Em ơi
Ta vui cho hết đêm nay
Em ơi
Ta nâng ly uống cho say
Để ngày mai đây
Mình chia tay
Quên đi ân tình nồng say...
Vẫn biết thế gian
Nhiều dối trá
Giết chết con tim dại khờ
Vẫn biết yêu đương
Là nước mắt
Anh vẫn yêu em mà thôi.
Điệu buồn Tango
Ngân nga cung đàn xa
Đưa em đi về chốn nào
Giờ còn mình anh lỡ bước...
Nhạc buồn đêm nay
Tay nâng ly rượu cay
Không ai anh dìu bước cùng
Ôi khúc Tango lẻ loi...
Khi yêu
Anh trao em hết con tim
Đêm đêm
Anh mơ sánh bước bên em
Cùng dìu nhau đi bài Tango
Anh đưa em vào vườn yêu...
Cứ ngỡ phút giây
Tình đắm đuối
Sẽ mãi theo anh muôn đời
Khúc hát Tango tình chưa dứt
Em nỡ ra đi đành sao...
Điệu buồn Tango
Ngân nga cung đàn xa
Đưa em đi về chốn nào
Giờ còn mình anh lỡ bước...
Nhạc buồn đêm nay
Tay nâng ly rượu cay
Không ai anh dìu bước cùng
Ôi khúc Tango lẻ loi...
Nhạc buồn đêm nay
Tay nâng ly rượu cay
Không ai anh dìu bước cùng
Ôi khúc Tango lẻ loi...