Hôn Lễ Của Anh

Hôn Lễ Của Anh

Lời bài hát Hôn Lễ Của Anh

Đóng góp bởi

Buổi chiều ngày hôm đó
Em đang ngồi trước hiên nhà
Cầm thiệp hồng anh trao
Ôi sao tim em nhói đau
Người đó hơn em ở chỗ nào
Mà anh lại nhận trầu cau
Ngày mai xe hoa rước anh
Đi tới nơi nào
Những ngày từng chung lối
Anh giờ đã quên rồi
Bỏ lại tình yêu xưa
Em đành chúc phúc cho anh
Cuộc sống cơ hàn
Nên chẳng thể giữ anh ở bên mình
Nghèo như em nên đâu dám mơ
Không dám mong chờ
Đám cưới anh người ta lên hát hò
Còn em thì ngồi núp trong một xó
Từ xa anh đang tiến lại
Cầm tay em nói rằng
Cười lên anh không muốn em
Cứ phải đau buồn
Tim em nhói đau phải cố mỉm cười
Để anh an tâm bước theo người mới
Lần cuối em xin chúc anh
Hạnh phúc suốt đời
Người lên xe hoa với anh
Không phải em rồi
Những ngày từng chung lối
Anh giờ đã quên rồi
Bỏ lại tình yêu xưa
Em đành chúc phúc cho anh
Cuộc sống cơ hàn
Nên chẳng thể giữ anh ở bên mình
Nghèo như em nên đâu dám mơ
Không dám mong chờ
Đám cưới anh người ta lên hát hò
Còn em thì ngồi núp trong một xó
Từ xa anh đang tiến lại
Cầm tay em nói rằng
Cười lên anh không muốn em
Cứ phải đau buồn
Tim em nhói đau phải cố mỉm cười
Để anh an tâm bước theo người mới
Lần cuối em xin chúc anh
Hạnh phúc suốt đời
Người lên xe hoa với anh
Không phải em rồi
Đám cưới anh người ta lên hát hò
Còn em thì ngồi núp trong một xó
Từ xa anh đang tiến lại
Cầm tay em nói rằng
Cười lên anh không muốn em
Cứ phải đau buồn
Tim em nhói đau phải cố mỉm cười
Để anh an tâm bước theo người mới
Lần cuối em xin chúc anh
Hạnh phúc suốt đời
Người lên xe hoa với anh
Không phải em rồi