Hoài Cổ

Hoài Cổ

Lời bài hát Hoài Cổ

Đóng góp bởi

Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu
Như sống lại hồn Cao Văn Lầu
Về Bạc Liêu danh tiếng
Ôn lại giấc ngủ vàng son
Một thời để nhớ ngày đó xa rồi
Bên nước mặn biển cho muối nhiều
Bên nước ngọt phù sa vun bồi
Bạc Liêu đưa ta tới
Thăm đồng lúa trải ngàn khơi
Cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người
Bạc Liêu giấc mơ tình yêu
Dân gian ca rằng Bạc liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt, trên bờ triều châu
Nghe danh công tử Bạc Liêu
Ðốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu
Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời
Sông có cạn lòng không đổi dời
Dù đi xa trăm hướng
Ai người thấu nỗi hoài hương
Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà
Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu
Như sống lại hồn Cao Văn Lầu
Về Bạc Liêu danh tiếng
Ôn lại giấc ngủ vàng son
Một thời để nhớ ngày đó xa rồi
Bên nước mặn biển cho muối nhiều
Bên nước ngọt phù sa vun bồi
Bạc Liêu đưa ta tới
Thăm đồng lúa trải ngàn khơi
Cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người
Bạc Liêu giấc mơ tình yêu
Dân gian ca rằng Bạc liêu là xứ cơ cầu
Dưới sông cá chốt, trên bờ triều châu
Nghe danh công tử Bạc Liêu
Ðốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu
Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời
Sông có cạn lòng không đổi dời
Dù đi xa trăm hướng
Ai người thấu nỗi hoài hương
Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà