Hát Nữa Đi Em

Hát Nữa Đi Em

Lời bài hát Hát Nữa Đi Em

Đóng góp bởi

Hát nữa đi em
Lỡ ngày kia
Sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em
Cuộc tình ta
Chưa hết đoạn đường
Hát nữa đi em
Khơi bếp hồng
Đốm lửa đêm đen
Chuyện ngày xưa
Nhắc chi thêm buồn
Đời ai không có
Những tâm sự buồn.
Chuyện ngày xưa
Nắng trưa ngã bóng dừa
Bên đường mòn hai đứa
Anh đánh đàn
Em thì làm ca sĩ
Nghe cũng buồn lâm... li
Ngày đó đã xa rồi
Thương tiếc sầu lên môi
Thoáng qua trong đời
Tình xưa tìm tới
Ai ngờ
Bây giờ
Sống lại giấc mơ.
Hát nữa đi em
Lấy vầng trăng
Tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em
Dù buồn vui
Cay đắng mặn nồng
Hát nữa đi em
Mỗi bước dài
Nối liền tương lai
Rồi ngày mai
Có nhau trong đời
Đường đi hoa nở
Sánh vai tuyệt vời.
Ngày đó đã xa rồi
Thương tiếc sầu lên môi
Thoáng qua trong đời
Tình xưa tìm tới
Ai ngờ
Bây giờ
Sống lại giấc mơ.
Hát nữa đi em
Lấy vầng trăng
Tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em
Dù buồn vui
Cay đắng mặn nồng
Hát nữa đi em
Mỗi bước dài
Nối liền tương lai
Rồi ngày mai
Có nhau trong đời
Đường đi hoa nở
Sánh vai tuyệt vời.
Rồi ngày mai
Có nhau trong đời
Đường đi hoa nở
Sánh vai tuyệt vời.
Rồi ngày mai
Có nhau trong đời
Đường đi hoa nở
Sánh vai tuyệt vời.
Rồi ngày mai
Có nhau trong đời
Đường đi hoa nở
Sánh vai tuyệt vời.