Hân Hoan Phật Đản

Hân Hoan Phật Đản

Lời bài hát Hân Hoan Phật Đản

Đóng góp bởi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay hội đủ duyên lành Chúng con phật tử lòng thành về đây Miệng cười hoan hỷ chắp tay Mừng ngày Đức Phật Thích Ca ra đời Ngày rằm trăng sáng khắp nơi Sen vàng bảy đóa tuyệt vời đỡ chân Ngọc ngà bảy bước tự thân Chín rồng phun nước lên thân tắm ngài Ấn Độ đẹp mãi không phai Có ngài Đức Phật Như Lai sáng ngời Một vị Bồ Tát cõi Trời Đản sanh xuống cõi trần đời cứu nhân Chúng con hạnh phúc trào dâng Nguyện lòng báo đáp hồng ân của ngài Con nguyện nối gót Như Lai Thong dong tự tại liên đài hóa sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni!