Hai Đứa Giận Nhau

Hai Đứa Giận Nhau

Lời bài hát Hai Đứa Giận Nhau

Đóng góp bởi

Trả lại cho em
Mảnh khăn màu hồng đó
Có tên hai đứa
Màu chưa mờ
Giận hờn nhau chi
Để rồi luyến nhớ
Lối về lỡ gặp hững hờ
Ngoảnh mặt che nón làm ngơ
Trả lại cho anh
Tình thư ngỏ ý
Với em anh ước
Hẹn duyên thề
Một ngày xa nhau
Nụ cười héo hắt
Có lần bước vội qua cầu
Nhìn sang thấy anh
Đi gục đầu
Tình nhớ nếu mình
Thôi giận làm quen
Anh xin làm gió quạt đền
Mua lụa Tây Thi biếu em
Tại anh hôm ấy
Nào phải vì em
Anh hứa đợi
Rồi anh quên
Để mưa hôn lên tóc mềm
Giận hờn hai hôm
Dài như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa
Bằng năm tròn
Một người quay đi
Một người khẽ nói
Nắm tay hết giận hết hờn
Để trong giấc mơ
Thôi chập chờn
Tình nhớ nếu mình
Thôi giận làm quen
Anh xin làm gió quạt đền
Mua lụa Tây Thi biếu em
Tại anh hôm ấy
Nào phải vì em
Anh hứa đợi
Rồi anh quên
Để mưa hôn lên tóc mềm
Giận hờn hai hôm
Dài như một tháng
Ghét anh đôi ba bữa
Bằng năm tròn
Một người quay đi
Một người khẽ nói
Nắm tay hết giận hết hờn
Để trong giấc mơ
Thôi chập chờn
Một người quay đi
Một người khẽ nói
Nắm tay hết giận hết hờn
Để trong giấc mơ
Thôi chập chờn