Đắp Mộ Cuộc Tình

Đắp Mộ Cuộc Tình

Lời bài hát Đắp Mộ Cuộc Tình

Đóng góp bởi

Xây giấc mộng ban đầu
Yêu người thuở mới đôi mươi
Em đang độ trăng tròn
Từng ngày qua phố
Áo em trắng cả đường về
Lá thư ướp mộng học trò
Mối tình xanh như khúc hát
Ai đã hẹn với thề
Để rồi lỡ mối duyên thơ
Ra đi chẳng giã từ
Ngày em thay áo
Áo hoa pháo đỏ rượu nồng
Có ai nát cả cõi lòng
Đứng nhìn em bước bên chồng
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng nàng
Lắng trong cung đàn
Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới
Hai mươi năm cuộc rượu còn đây
Uống qua tháng ngày
Cố quên đi người
Say hoài sầu không vơi
Tình riêng ta tiếc uống thêm ly này
Ôm giấc mộng lỡ làng
Những chiều lắng tiếng mưa rơi
Đêm say chờ trăng tàn
Từng thu thay lá
Lá rơi đắp mộ cuộc tình
Lá bay chất nặng tuổi đời
Nhớ người ta rót ly này
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng nàng
Lắng trong cung đàn
Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới
Hai mươi năm cuộc rượu còn đây
Uống qua tháng ngày
Cố quên đi người
Say hoài sầu không vơi
Tình riêng ta tiếc uống thêm ly này
Ôm giấc mộng lỡ làng
Những chiều lắng tiếng mưa rơi
Đêm say chờ trăng tàn
Từng thu thay lá
Lá rơi đắp mộ cuộc tình
Lá bay chất nặng tuổi đời
Nhớ người ta rót ly này
Từng thu thay lá
Lá rơi đắp mộ cuộc tình
Lá bay chất nặng tuổi đời
Nhớ người ta rót ly này