Gửi Về Quan Họ

Gửi Về Quan Họ

Lời bài hát Gửi Về Quan Họ

Đóng góp bởi

Anh chưa đến làng Quan Họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên Anh chưa đến dòng sông Cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ Anh cũng chẳng biết đến bao giờ Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò Mà sao người Quan Họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón Ba Tầm Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thay nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu Quan Họ quê ta Có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ Lời thủy chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn Hội Lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương Anh lắng nghe câu Quan Họ quê ta Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười Là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn Hội Lim quê mình. Mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông Mang bao hơi ấm là câu Quan Họ quê em.