Về Hà Tĩnh Người Ơi

Về Hà Tĩnh Người Ơi

Lời bài hát Về Hà Tĩnh Người Ơi

Đóng góp bởi

Có nơi mô như miền quê ta!
Miền đất quanh năm
Bao mùa nắng gió
Thương cha một đời
Gập ghềnh bờ đê
Nắng trong hai vai
Mưa thầm bắt cá
Cho cây lúa vẫn xanh
Dưới trời chang chang
Có nơi mô như người quê ta!
Thương nhau quả cà
Cũng chia làm ba
Yêu nhau em gửi
Qua câu dân ca
Sông Lam có cạn
Núi Hồng hết cây
Thì em vẫn nỏ hết tình
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về trong nao nao
Những ngày xa cách
Về trong xôn xao
Cánh đồng mùa gặt
Em ngừng tay
Đón gió chiều sắp qua
Gửi bông lúa trắng
Cho người đi xa
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về cho em lo
Bữa cơm sớm tối
Một bát chè xanh
Đậm nghĩa ân tình
Là vì quê hỡi người!
Có nơi mô như miền quê ta!
Miền đất quanh năm
Bao mùa nắng gió
Thương cha một đời
Gập ghềnh bờ đê
Nắng trong hai vai
Mưa thầm bắt cá
Cho cây lúa vẫn xanh
Dưới trời chang chang
Có nơi mô như người quê ta!
Thương nhau quả cà
Cũng chia làm ba
Yêu nhau em gửi
Qua câu dân ca
Sông Lam có cạn
Núi Hồng hết cây
Thì em vẫn nỏ hết tình
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về trong nao nao
Những ngày xa cách
Về trong xôn xao
Cánh đồng mùa gặt
Em ngừng tay
Đón gió chiều sắp qua
Gửi bông lúa trắng
Cho người đi xa
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về cho em lo
Bữa cơm sớm tối
Một bát chè xanh
Đậm nghĩa ân tình
Là vì quê hỡi người!
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về trong nao nao
Những ngày xa cách
Về trong xôn xao
Cánh đồng mùa gặt
Em ngừng tay
Đón gió chiều sắp qua
Gửi bông lúa trắng
Cho người đi xa
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về cho em lo
Bữa cơm sớm tối
Một bát chè xanh
Đậm nghĩa ân tình
Là vì quê hỡi người!
Về Hà Tĩnh người ơi!
Về Hà Tĩnh người ơi!
Nghe câu dân ca
Muối mặn cay gừng
Càng thiết tha muốn về