Giả Vờ Yêu

Giả Vờ Yêu

Lời bài hát Giả Vờ Yêu

Đóng góp bởi

Đêm chia ly
mưa buồn rơi héo hắt
Bước chân anh
trên đường khuya hoang vắng
Bao yêu thương
nơi này ta đã có
Chính nơi đây
chúng ta xa rời nhau
Khi yêu nhau
bây giờ anh mới biết
Trái tim em
không còn như lúc trước
Sau đêm nay
hai đường hai lối bước
Đường đi mới
sẽ vắng bóng em
bên đời anh
Lần cuối ta nắm tay nhau
thì hãy nói hết đi em
Những năm tháng
yêu nhau giả vờ
Mình cứ cố gắng bên nhau
hạnh phúc vun đắp ai kia
Lối đi đến nơi nào
cho chúng ta
Đành thế thôi cứ chia tay
dù biết sẽ tốt cho nhau
Bước cứ bước em về với người
Lòng vẫn không nói nên câu
rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống
bên người như lúc xưa...
Đêm chia ly
mưa buồn rơi héo hắt
Bước chân anh
trên đường khuya hoang vắng
Bao yêu thương
nơi này ta đã có
Chính nơi đây
chúng ta xa rời nhau
Khi yêu nhau
bây giờ anh mới biết
Trái tim em
không còn như lúc trước
Sau đêm nay
hai đường hai lối bước
Đường đi mới
sẽ vắng bóng em
bên đời anh
Lần cuối ta nắm tay nhau
thì hãy nói hết đi em
Những năm tháng
yêu nhau giả vờ
Mình cứ cố gắng bên nhau
hạnh phúc vun đắp ai kia
Lối đi đến nơi nào
cho chúng ta
Đành thế thôi cứ chia tay
dù biết sẽ tốt cho nhau
Bước cứ bước em về với người
Lòng vẫn không nói nên câu
rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống
bên người như lúc xưa...
Đành thế thôi cứ chia tay
dù biết sẽ tốt cho nhau
Bước cứ bước em về với người
Lòng vẫn không nói nên câu
rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống
bên người như lúc xưa...
Lòng vẫn không nói nên câu
rằng trái tim vẫn yêu em
Chẳng thể sống
bên người
như lúc xưa...