Xem MV bài hát

Lời bài hát Khó

Đóng góp bởi

Anh lặng nghe
Biển đêm mênh mang
Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng
Anh chợt nghe
Những âm thanh quen thuộc
Cứ ngỡ bước chân em về đây
Anh ngồi đếm
Những vì sao trên cao
Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách
Anh ngồi đếm
Những con sóng xô bờ
Đến mai sóng vẫn xô vào bờ
Cũng như anh ngồi đếm
Những ngày dài xa em
Cũng như anh ngồi nhớ
Những ngày xưa êm đềm
Nhưng sao càng đếm
Lại càng không thấy em
Nhưng sao càng nhớ
Lại càng xa em
Có bao giờ con sóng
Không xô vào bờ đâu em
Có ai đếm được hết
Những vì sao trên trời
Nên anh nhận ra
Một điều em ơi
Khi chia tay...
Ta rất khó quay trở về
Bên nhau
Anh lặng nghe
Biển đêm mênh mang
Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng
Anh chợt nghe
Những âm thanh quen thuộc
Cứ ngỡ bước chân em về đây
Anh ngồi đếm
Những vì sao trên cao
Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách
Anh ngồi đếm
Những con sóng xô bờ
Đến mai sóng vẫn xô vào bờ
Cũng như anh ngồi đếm
Những ngày dài xa em
Cũng như anh ngồi nhớ
Những ngày xưa êm đềm
Nhưng sao càng đếm
Lại càng không thấy em
Nhưng sao càng nhớ
Lại càng xa em
Có bao giờ con sóng
Không xô vào bờ đâu em
Có ai đếm được hết
Những vì sao trên trời
Nên anh nhận ra
Một điều em ơi
Khi chia tay...
Ta rất khó quay trở về
Bên nhau
Cũng như anh ngồi đếm
Những ngày dài xa em
Cũng như anh ngồi nhớ
Những ngày xưa êm đềm
Nhưng sao càng đếm
Lại càng không thấy em
Nhưng sao càng nhớ
Lại càng xa em
Có bao giờ con sóng
Không xô vào bờ đâu em
Có ai đếm được hết
Những vì sao trên trời
Nên anh nhận ra
Một điều em ơi
Khi chia tay...
Ta rất khó quay trở về
Bên nhau