Gặp lại năm ta 60

Gặp lại năm ta 60

Lời bài hát Gặp lại năm ta 60

Đóng góp bởi

Anh ơi đừng buồn
Tình yêu như một dặm đường
Đến lúc ta mỏi rồi
Thì đành nghỉ chân
Đôi tim bằng vàng
Mà giông tố đâu nhẹ nhàng
Em bé hơn những điều tầm thường anh cần
Có lẽ những ngày sau hôm nay
Ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào
Cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém giùm cho nhau
Lời sau cuối hãy được bình yên
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau
Có lẽ những ngày sau hôm nay
Ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào
Cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém giùm cho nhau
Lời sau cuối hãy được bình yên
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau
Bước tiếp thôi anh ơi
Mình phải bước tiếp thôi anh ơi
Người bên anh lúc anh ba mươi
Giờ còn khiến trái tim anh vui
Bước tiếp thôi anh ơi
Mình phải bước tiếp thôi anh ơi
Chỉ là vuột tay nhau thôi
Nhưng đã có một thời
Một thời từng là của nhau
Một thời từng là của nhau
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau