Em Vẫn Chưa Về (Remix)

Em Vẫn Chưa Về (Remix)

Lời bài hát Em Vẫn Chưa Về (Remix)

Đóng góp bởi

Đồng hồ vừa tích tắc, Chỉ đến số 12 giờ Sao giấc ngủ đêm nay của anh Chợt khó hơn như khi mọi ngày, Rồi nhiều đêm qua như thế, Em đã không còn như lúc xưa Lúc em buồn đã có điều khác thay anh, Xóa tan mỏi mệt Đời hư ảo đưa em vào cơn mê, Gọi em đến bên ai sát vai Mỗi ngày như thế Em đều dùng cảm xúc ảo đề tìm niềm vui. Chạy theo những xa hoa phù du Tàn tro của đêm em vẫn chưa về Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi Ngày dài vừa tắt nắng Màn đêm lại chợt ùa về Lê bước chân anh đi về nơi xa Có xóa hết kỷ niệm đã qua. Rồi nhiều đêm qua như thế Em đã không còn như lúc xưa, Lúc em buồn đã có điều khác thay anh, Xóa tan mỏi mệt. Đời hư ảo đưa em vào cơn mê, Gọi em đến bên ai sát vai Mỗi ngày như thế Em đều dùng cảm xúc ảo đề tìm niềm vui. Chạy theo những xa hoa phù du Tàn tro của đêm em vẫn chưa về Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi Một liều thuốc đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai Mỗi ngày như thế Em đều dùng cảm xúc ảo đề tìm niềm vui. Chạy theo những xa hoa phù du Tàn tro của đêm em vẫn chưa về Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi...