Duyên Kiếp Remix

Duyên Kiếp Remix

Lời bài hát Duyên Kiếp Remix

Đóng góp bởi

Em ơi nếu mộng
Không thành thì sao
Non cao đất rộng
Biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mùng
Vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp
Đưa lối bắt cầu
Em ơi nhắc lại
Phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người
Lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng một lần
Anh đến làm quen
Má em ửng hồng
Vì quá thẹn thùng
Em ơi
Nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều
Xuống dần anh về
Trên quảng đường đê
Gặp em
Dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau
Mà lòng vẫn vui
Em ơi phải chăng
Đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng
Bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà
Em ơi nếu mộng
Không thành thì sao
Non cao đất rộng
Biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mùng
Vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp
Đưa lối bắt cầu
Em ơi nhắc lại
Phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người
Lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng một lần
Anh đến làm quen
Má em ửng hồng
Vì quá thẹn thùng
Em ơi
Nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều
Xuống dần anh về
Trên quảng đường đê
Gặp em
Dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau
Mà lòng vẫn vui
Em ơi phải chăng
Đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng
Bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà
Dù rằng đường đời
Ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu
Mãi không phai nhoà