Lệ Tình (Remix)

Lệ Tình (Remix)

Lời bài hát Lệ Tình (Remix)

Đóng góp bởi

Anh đã gây ra bao lỗi lầm
Để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ
Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai
Trái tim ai phũ phàng
Để đớn đau trong lòng nhau
Bao ngày qua tiếng yêu
Vẫn còn đông đầy
Nhưng tại sao
Tình chúng ta bây giờ chia hai
Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi
Lỡ chia đôi mất rồi
Giờ nhớ em nhiều
Mà biết em đang ở đâu
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay
Em đã vội vàng về với người
Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly
Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi
Anh đã gây ra bao lỗi lầm
Để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ
Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai
Trái tim ai phũ phàng
Để đớn đau trong lòng nhau
Bao ngày qua tiếng yêu
Vẫn còn đông đầy
Nhưng tại sao
Tình chúng ta bây giờ chia hai
Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi
Lỡ chia đôi mất rồi
Giờ nhớ em nhiều
Mà biết em đang ở đâu
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay
Em đã vội vàng về với người
Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly
Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay
Em đã vội vàng về với người
Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly
Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay
Em đã vội vàng về với người
Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly
Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi