Đức Phật Đản Sanh

Đức Phật Đản Sanh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đức Phật Đản Sanh

Đóng góp bởi

Ngày rằm trăng sáng tỏa Khắp đất trời hoan ca Thái tử Tất Đạt Đa Đản sanh nơi ta bà Ngày hoàng hậu Ma Da Đứng giữa rừng Sala Bát ngát cả vườn hoa Đã sinh ngài Thích Ca Ôi sen vàng bảy đóa Từ bước chân nở ra Nâng bảy bước ngọc ngà Ánh hào quang chói lòa Hạnh phúc Ca Tỳ La Có Bồ Tát vị tha Ở nơi cõi Trời xa Đản sanh cứu ta bà Lòng từ bi bao la Muốn giúp người vượt qua Khỏi bể khổ tà ma Theo bước chân Phật Đà Mừng ngày Phật sinh ra Khắp chốn được lợi tha Noi gương sáng của cha Cảm ơn Phật Thích Ca