Đến Đi Vô Cùng

Đến Đi Vô Cùng

Lời bài hát Đến Đi Vô Cùng

Đóng góp bởi

Ngày sinh ra sao ta khóc Người cười
Người cười vui vì ta đến với đời
Mà đâu hay ai cũng phải lìa đời
Từ đâu đến đi về đâu hỡi người
Đường ta đi lang thang đến vô cùng
Hình thù ta giờ không giống kiếp xưa
Và mai kia ta phải đến nơi nào
Làm sao biết ta là ai sau này
Ta không biết
Biết ta đến từ đâu
Ngày tan hỡi
Sẽ phải đi về đâu
Về nơi nao
Sống vui không sầu lo
Về đâu đây
Để tâm hồn bình yên
Ai ơi hãy thứ tha cho người ta
Và ăn năng lỗi do ta tạo ra
Đừng để khi cách xa nơi trần gian
Phải hối tiếc mãi theo tận ngày sau
Đường ta đi lang thang đến vô cùng
Hình thù ta giờ không giống kiếp xưa
Và mai kia ta phải đến nơi nào
Làm sao biết ta là ai sau này
Ta không biết
Biết ta đến từ đâu
Ngày tan hỡi
Sẽ phải đi về đâu
Về nơi nao
Sống vui không sầu lo
Về đâu đây
Để tâm hồn bình yên
Ai ơi hãy thứ tha cho người ta
Và ăn năng lỗi do ta tạo ra
Đừng để khi cách xa nơi trần gian
Phải hối tiếc mãi theo tận ngày sau
Ta nên biết chết không phải là hết
Rồi bao lâu sẽ trở lại làm người
Hỏi trần gian có ai không tự sanh
Đừng níu kéo để cho người ra đi