Định Nghĩa Vô Thường

Định Nghĩa Vô Thường

Lời bài hát Định Nghĩa Vô Thường

Đóng góp bởi

Bầu cờ trước gió
Nhẹ nhàng bay bay
Đời người lắm lúc
Sao mỏng manh như làn khói
Người sao giàu sang
Khi vừa ra đời
Người thì trắng tay
Vẫn trắng tay tận cuối đời
Nhiều người khốn khó
Nhiều nghề mưu sinh
Cuộc đời vất vả
Sao thấy thương thân họ quá
Họ đến từ đâu
đi về nơi nào
Tội gì đến đây
Mang những thân phận thế này
Biết có sướng vui không
Khi mình mang thân phận con người
Đôi khi lo bản thân
Cứ mặc cho thiên hạ chê cười
Có những thứ xung quanh
Khi còn chẳng trân trọng yêu quý
Để rồi ra đi hối hận thì đâu được gì
Cứ bất chấp ngu si
Quên tình thân họ hàng không màng
Rồi một mai sẩy chân
Ai nhìn ta khi mình cơ hàn
Sống chỉ mấy mươi năm
Một đời người nhanh lắm
Đừng lo si mê để làm chữ con người
Tiền là tất cả
Thật vậy hay không
Vì tiền bất chấp
Cứ dẫm lên nhau mà sống
Rồi giữ được không
Tóc bạc lưng còng
Giật mình trước gương
Ai đó đâu nào phải mình
Biết có sướng vui không
Khi mình mang thân phận con người
Đôi khi lo bản thân
Cứ mặc cho thiên hạn chê cười
Có những thứ xung quanh
Khi còn chẳng trân trọng yêu quý
Để rồi ra đi hối hận thì đâu được gì
Cứ bất chấp ngu si
Quên tình thân họ hàng không màng
Rồi một mai sẩy chân
Ai nhìn ta khi mình cơ hàn
Sống chỉ mấy mươi năm
Một đời người nhanh lắm
Đừng lo si mê để làm chữ con người
Tiền là tất cả thật vậy hay không
Vì tiền bất chấp
Cứ dẫm lên nhau mà sống
Rồi giữ được không
Tóc bạc lưng còng
Giật mình trước gương
Ai đó đâu nào phải mình
Rồi giữ được không
Tóc bạc lưng còng
Giật mình trước gương
Ai đó đâu nào phải mình