Đẩy Xe Bò

Đẩy Xe Bò

Lời bài hát Đẩy Xe Bò

Đóng góp bởi

Một túp lều tranh
Và hai trái tim siêu chân thành
Ôi ngày xưa
Vài ba bữa no nê là yêu
Giời ơi đừng điêu
Người ta có mong đâu nuông chiều
Bốn bát bánh đúc
Thầy u nói Ừ là yêu
Sao bây giờ chẳng giống như
Tình yêu ở trong Vợ Nhặt
Người ta đến nhanh rồi đi
Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì
Giờ tốt nhất
Mau hợp tác để nhanh tác hợp
Tình yêu của anh ở đây
Sao chẳng nói câu này
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò với anh
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò
Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi
Sao bây giờ chẳng giống như
Tình yêu ở trong Vợ Nhặt
Người ta đến nhanh rồi đi
Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì
Giờ tốt nhất
Mau hợp tác để nhanh tác hợp
Tình yêu của anh ở đây
Sao chẳng nói
Bánh đúc người dưng
Gió thoảng thơm lừng
Một câu đưa đẩy
Tình em đủ đầy
Đong bát ngọc rơi
Gió ngược lên trời
Mình se duyên mới
Cười quên nắng đời
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò với anh
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò
Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi
Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi