Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Lời bài hát Nỗi Buồn Mẹ Tôi

Đóng góp bởi

Đêm thức thâu đêm
Mẹ may
Chiếc áo cho con
Áo nào sờn vai
Lời ru
Theo tháng năm dài
Từng lời ngọt ngào
à ơi
Bên mái tranh đầy
Yêu thương
Chúm chím môi cười
Mẹ vui
Biết mấy con ơi
Canh tím rau dền
Mẹ tôi
Nuôi lớn khôn tôi
Bẻ đọt mồng tơi
Luộc rau
Mâm muối dưa cà
Chiều chiều trên đồng
Đùa vui
Bên nhánh sông
Bìm bịp kêu
Ngày thơ ấu đó
Bây giờ đã xa đời tôi
Và từng ngày mẹ mong
Lớn khôn đâu rồi
Mà sao
Không nhớ quê hương
Buồn rồi buồn làm sao
Thèm nghe
Tiếng khóc ban sơ
Mai nó về
áo còn sờn vai
Có ai quay về
Mẹ khâu
Chiếc áo năm xưa
Có ai quay về
Cho mẹ
Thấy mặt người con
Kìa bầu trời xa xăm
Nhắn con tôi giùm
Về đây
Bên mái tranh xiêu
Một mình mẹ quạnh hiu
Giờ đây
Mái tóc như mây
Canh cá đầy
Nỗi lòng nào vơi
Có con chim chiều chiều
Lặng im
Không hót trên cây
Nó đau trong lòng
Thấy buồn
Nỗi buồn mẹ tôi
Canh tím rau dền
Mẹ tôi
Nuôi lớn khôn tôi
Bẻ đọt mồng tơi
Luộc rau
Mâm muối dưa cà
Chiều chiều trên đồng
Đùa vui
Bên nhánh sông
Bìm bịp kêu
Ngày thơ ấu đó
Bây giờ đã xa đời tôi
Và từng ngày mẹ mong
Lớn khôn đâu rồi
Mà sao
Không nhớ quê hương
Buồn rồi buồn làm sao
Thèm nghe
Tiếng khóc ban sơ
Mai nó về
áo còn sờn vai
Có ai quay về
Mẹ khâu
Chiếc áo năm xưa
Có ai quay về
Cho mẹ
Thấy mặt người con
Kìa bầu trời xa xăm
Nhắn con tôi giùm
Về đây
Bên mái tranh xiêu
Một mình mẹ quạnh hiu
Giờ đây
Mái tóc như mây
Canh cá đầy
Nỗi lòng nào vơi
Có con chim chiều chiều
Lặng im
Không hót trên cây
Nó đau trong lòng
Thấy buồn
Nỗi buồn mẹ tôi
Quê hương là Ca Dao
Mẹ ru
Thiết tha hôm nào
Quê hương là con sông
Xanh xanh
Từng cây lúa
Quê hương là trăng thanh
Đùa vui
Líu lo trên đồng
Quê hương làm sao quên
Đi xa mà tôi nhớ
Dáng mẹ hiền
Yêu thương
Có con chim chiều chiều
Lặng im
Không hót trên cây
Nó đau trong lòng
Thấy buồn
Nỗi buồn mẹ tôi