Cướp Vợ - Tục Lệ Người H'mông

Cướp Vợ - Tục Lệ Người H'mông

Lời bài hát Cướp Vợ - Tục Lệ Người H'mông

Đóng góp bởi

Bản Mèo ánh trăng sáng
Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn
Chàng trai người Mông vác
Em yêu ngang lưng ngựa đó
Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi
Người H'mông uống rượu ngô ăn thắng cố
Xoè váy hoa chọi hoạ mi
Phóng ngựa
Mang em yêu lên núi
Tục lệ trai người Mông
Cướp em yêu mang trên ngựa cưới vợ
Tình yêu say mê đó
Như cánh hoa đào hạnh phúc
Tình yêu lứa đôi trên đỉnh núi
Suối ngàn rì rào
Lời yêu em đó vẫn còn
Từ trong tim yêu
Tha thiết thiên thần ơi
Rì rào lời suối hát
Thác trắng ngần
Khèn vang vang trên đỉnh núi
Anh cùng em
Bản Mèo ánh trăng sáng
Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn
Chàng trai người Mông vác
Em yêu ngang lưng ngựa đó
Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi
Người H'mông uống rượu ngô ăn thắng cố
Xoè váy hoa chọi hoạ mi
Phóng ngựa
Mang em yêu lên núi
Rì rào lời suối hát thác trắng ngần
Khèn vang vang trên đỉnh núi anh
Cùng em