Hải Phòng Ơi (Remix)

Hải Phòng Ơi (Remix)

Lời bài hát Hải Phòng Ơi (Remix)

Đóng góp bởi

Hải Phòng nơi tôi sống
Khi tôi vẫn còn thơ
Hải Phòng cho tôi
Bao nhiêu ký ức mộng mơ
Người Hải Phòng của tôi
Chỉ một lời nói thôi yêu bạn ngay
Người Hải Phòng của tôi
Chính là sóng là gió
Trọng tình nghĩa anh em
Ta hãy uống cạn ly
Chỉ cần một lời thôi
Tôi sẽ cùng bạn đi đến tận cùng
Đến tận cùng
Đến tận cùng
Hải Phòng nơi tôi sống
Khi tôi vẫn còn thơ
Hải Phòng cho tôi
Bao nhiêu ký ức mộng mơ
Người Hải Phòng của tôi
Chỉ một lời nói thôi yêu bạn ngay
Người Hải Phòng của tôi
Chính là sóng là gió
Trọng tình nghĩa anh em
Ta hãy uống cạn ly
Chỉ cần một lời thôi
Tôi sẽ cùng bạn đi đến tận cùng
Bao năm xa quê hương
Nay tôi sống ở Sài Gòn
Bạn bè tôi
Anh em rất vui gặp lại nhau
Chúng ta hãy cùng nhau
Uống cho hết ly rượu đầy
Hải Phòng ơi
Cho dù có đi đâu
Tôi cũng mong được trở về
Trở về nơi quê hương
Cho tôi gặp mẹ tôi
Niềm hạnh phúc của tôi giờ đây
Khi tôi trở về
Hải Phòng rất yên bình
Hải Phòng ơi
Hải Phòng ơi
Bao năm xa quê hương
Nay tôi sống ở Sài Gòn
Bạn bè tôi
Anh em rất vui gặp lại nhau
Chúng ta hãy cùng nhau
Uống cho hết ly rượu đầy
Hải Phòng ơi
Cho dù có đi đâu
Tôi cũng mong được trở về
Trở về nơi quê hương
Cho tôi gặp mẹ tôi
Niềm hạnh phúc của tôi giờ đây
Khi tôi trở về
Hải Phòng rất yên bình
Niềm hạnh phúc của tôi giờ đây
Khi tôi trở về
Hải Phòng rất tuyệt vời