Cực Lạc Tây Phương

Cực Lạc Tây Phương

Lời bài hát Cực Lạc Tây Phương

Đóng góp bởi

Cực Lạc Tây Phương Thế giới Phật A Di Đà Cõi nước thanh bình Không còn nỗi khổ niềm đau Chấm dứt nghiệp phàm Mọi người đều không thoái chuyển Là nơi hội tụ Những bậc thượng thiện thanh cao Cực Lạc Tây Phương Là nơi ước mong sinh về Đoạn dứt ba đường Cho người lạc an thảnh thơi Bảy báu giăng hàng Vườn rừng thiên nhiên sinh thái Thú chim hết nghiệp Đều do biến hóa mà ra Cực Lạc Tây Phương Từ nay con nguyện sinh về Một tu căn lành Hai tu công đức bao la Ba tốt nhân duyên Bốn dùng pháp âm thực tiễn Năm niệm Phật tâm Bất loạn chuyên nhất an vui Cực Lạc Tây Phương Người ơi tu tập nhân lành Buông bỏ sáu trần Không còn lưu luyến trần gian Dứt tham sân si Hoàn thành sáu Ba La Mật Dấn thân phụng sự Xây dựng Lạc Quốc nhân gian Trần gian cực lạc Giờ đây con quyết tu hành Giúp đời chuyển nghiệp Không còn thù hận sầu bi Bền bỉ kiên trì Con tu đức “Vô Lượng Thọ” Đèn tuệ soi sáng Con nguyện đạt “Vô Lượng Quang