Một Thời Đã Xa

Một Thời Đã Xa

Lời bài hát Một Thời Đã Xa

Đóng góp bởi

Đừng buồn anh hỡi
Khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa
Hỡi anh xin hãy quên em đi
Giây phút bên nhau
Anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi
Giữ mãi bóng hình xưa
Đời anh cũng có
Giây phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết
Biết anh sẽ chẳng yêu em đâu
Em sẽ không quên
Giây phút bên nhau
Em đã trao anh
Trao anh nụ hôn ấy
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu có riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau tình gian dối
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu có riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa
Đừng buồn anh hỡi
Khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa
Hỡi anh xin hãy quên em đi
Giây phút bên nhau
Anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi
Giữ mãi bóng hình xưa
Đời anh cũng có
Giây phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết
Biết anh sẽ chẳng yêu em đâu
Em sẽ không quên
Giây phút bên nhau
Em đã trao anh
Trao anh nụ hôn ấy
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau tình gian dối
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình gian dối
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa