Crush 2 (TiJak Remix)

Crush 2 (TiJak Remix)

Lời bài hát Crush 2 (TiJak Remix)

Đóng góp bởi

Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt Face
Đợi chờ anh đấy
Nhưng chẳng thấy xuất hiện
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi
Mặt trời vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu
Tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao
Cứ nghĩ đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love love love
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Một mình em ở đây
Lặng thầm mãi lướt Face
Đợi chờ anh đấy
Nhưng chẳng thấy xuất hiện
Mặc kệ biết đúng sai
Mình ngồi đến sớm mai
Nhìn lại đôi khi
Mặt trời vừa mới lên
Mùa hạ dần ghé chơi
Chợt nhìn anh chút thôi
Mà nào ngờ đâu
Tim này say mất rồi
Lại là đôi mắt anh
Lạc vào tâm trí em
Chẳng hiểu vì sao
Cứ nghĩ đến mãi thôi
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Vì lỡ say anh mất rồi
Love love love
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ
Lỡ say anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Lỡ yêu anh mất rồi
Love love love
Giờ chẳng cần nên suy nghĩ
Chẳng cần nên suy nghĩ