Con Về Thăm Mẹ Lúc Xuân Sang

Con Về Thăm Mẹ Lúc Xuân Sang

Lời bài hát Con Về Thăm Mẹ Lúc Xuân Sang

Đóng góp bởi

Con về thăm mẹ
Lúc xuân sang
Lòng đau khi thấy
Mẹ hao gầy
Lưng còng tóc trắng
Cùng năm tháng
Mẹ đành cam chịu
Chẳng thở than
Mẹ già thân gầy
Lúc xuân sang
Tuổi xuân năm tháng
Mẹ qua rồi
Lo đàn con thơ
Mau chóng lớn
Sương gió một đời
Mẹ dấu yêu
Mẹ ơi! Công ơn
Nghĩa mẹ sinh thành
Con nào đâu dám vội quên
Thuở ấu thơ
Mẹ luôn che chở cho con
Đêm đêm hát ru câu hò
Ví dầu ầu ơ
Con ngủ ngoan
Mẹ ơi!
Hôm nay con đã trở về
Xuân về sao giống canh thu
Chiều gió đưa
Hàng mai trước ngõ hoang vu
Đêm đêm bóng
Trăng lặng thầm
Con về rồi mà
Mẹ vẫn cô đơn
Mắt lệ nhòa
Mẹ không còn tuổi hờn
Con thương mẹ mẹ ơi
Mẹ ơi
Mẹ già thân gầy
Lúc xuân sang
Tuổi xuân năm tháng
Mẹ qua rồi
Lo đàn con thơ
Mau chóng lớn
Sương gió một đời
Mẹ dấu yêu
Mẹ già thân gầy
Lúc xuân sang
Tuổi xuân năm tháng
Mẹ qua rồi
Lo đàn con thơ
Mau chóng lớn
Sương gió một đời
Mẹ dấu yêu
Mẹ ơi! Công ơn
Nghĩa mẹ sinh thành
Con nào đâu dám vội quên
Thuở ấu thơ
Mẹ luôn che chở cho con
Đêm đêm hát ru câu hò
Ví dầu ầu ơ
Con ngủ ngoan
Mẹ ơi!
Hôm nay con đã trở về
Xuân về sao giống canh thu
Chiều gió đưa
Hàng mai trước ngõ hoang vu
Đêm đêm bóng
Trăng lặng thầm
Con về rồi mà
Mẹ vẫn cô đơn
Mắt lệ nhòa
Mẹ không còn tuổi hờn
Con thương mẹ mẹ ơi
Mẹ ơi
Con về rồi mà
Mẹ vẫn cô đơn
Mắt lệ nhòa
Mẹ không còn tuổi hờn
Con thương mẹ mẹ ơi
Mẹ ơi