Xem MV bài hát

Lời bài hát Vui Chúc Xuân

Đóng góp bởi

Mùa xuân mang niềm vui khắp nơi Mùa xuân ta cùng đi hái lộc Mùa xuân phơi phới Ta chúc câu an lành Ta chúc nhau những gì tốt đẹp thêm Mùa xuân muôn loài hoa thắm tươi Mùa xuân lân địa vui pháo hồng Mùa xuân bánh mứt Thêm trái cây ngon lành Dâng tổ tiên trong ngày vào đầu xuân Mùa xuân đã đến ta chúc cho ông bà Cùng bên con cháu vui sống lâu sống thọ Mùa xuân đã đến ta chúc tình đắm say Cùng dìu nhau đi đến nơi vườn yêu Mùa xuân mới chúc khắp chốn Được vui thỏa những ước muốn Hãy vui lên khi chúa xuân đang về Mùa xuân mới sức sống mới Làm ăn mãi cứ tấn tới Với bao nhiêu may mắn đang chờ ta Mùa xuân mới chúc khắp chốn Được vui thỏa những ước muốn Hãy vui lên khi chúa xuân đang về Mùa xuân mới sức sống mới Làm ăn mãi cứ tấn tới Với bao nhiêu may mắn đang chờ ta Cùng đón xuân Mùa xuân mang niềm vui khắp nơi Mùa xuân ta cùng đi hái lộc Mùa xuân phơi phới Ta chúc câu an lành Ta chúc nhau những gì tốt đẹp thêm Mùa xuân muôn loài hoa thắm tươi Mùa xuân lân địa vui pháo hồng Mùa xuân bánh mứt Thêm trái cây ngon lành Dâng tổ tiên trong ngày vào đầu xuân Mùa xuân đã đến ta chúc cho ông bà Cùng bên con cháu vui sống lâu sống thọ Mùa xuân đã đến ta chúc tình đắm say Cùng dìu nhau đi đến nơi vườn yêu Mùa xuân mới chúc khắp chốn Được vui thỏa những ước muốn Hãy vui lên khi chúa xuân đang về Mùa xuân mới sức sống mới Làm ăn mãi cứ tấn tới Với bao nhiêu may mắn đang chờ ta Mùa xuân mới chúc khắp chốn Được vui thỏa những ước muốn Hãy vui lên khi chúa xuân đang về Mùa xuân mới sức sống mới Làm ăn mãi cứ tấn tới Với bao nhiêu may mắn đang chờ ta Mùa xuân mới chúc khắp chốn Được vui thỏa những ước muốn Hãy vui lên khi chúa xuân đang về Mùa xuân mới sức sống mới Làm ăn mãi cứ tấn tới Với bao nhiêu may mắn đang chờ ta Cùng đón xuân