Có Cô Đơn Nào Vui

Có Cô Đơn Nào Vui

Lời bài hát Có Cô Đơn Nào Vui

Đóng góp bởi

một mÌnh chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi chẳng hề muốn xa rời muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi biết thương vẫn đợi Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau người đã nói rằng anh có cô đơn nào vui là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi anh vẫn đợi . Ngày vẫn đấy, dần qua thay Làm người ai muốn đau muốn một mình Buồn lắm chứ mấy ai luôn được Yêu một người một người mãi yêu thương một đời Còn chiếc lá nhẹ lung lay Tìm bàn tay giấu đi những ân cần Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại Hai bàn tay với Theo đám Mây trời Cùng một câu nói làm tim anh nát tan Cuốn lấp nơi trần gian phải chi người không đến Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ một mÌnh chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi chẳng hề muốn xa rời muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi biết thương vẫn đợi Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau người đã nói rằng anh có cô đơn nào vui là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi anh vẫn đợi