Chỉ Còn Mình Anh

Chỉ Còn Mình Anh

Lời bài hát Chỉ Còn Mình Anh

Đóng góp bởi

Người ra đi
Để sầu úa lên trăng vàng
Để xuân chết trên đồi vắng
Lệ chia ly
Nàng còn thấm đôi vai này
Tạ từ mà nụ hôn
Nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết
Em hỡi mình đã không chung
Tình duyên xa rồi
Ta hờn trách nhau chi
Cho lòng nghẹn ngào chua xót
Thôi mình xóa cho nhau
Niềm đau cơn hận
Để thuyền lòng nhẹ sang ngang
Mối tình đầu lấp chôn sâu
Khi em qua cầu
Làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau
Hãy coi như mình
Chẳng hề quen nhau
Nàng ra đi
Tìm hạnh phúc cho riêng mình
Còn lại lòng ta
Chết trong khung trời im vắng
Sầu đơn côi
Tình buồn khắc sâu trong hồn
Trọn đời chẳng hề nguôi
Nhìn chăn gối hương nồng chưa dứt
Người yêu hỡi mình xóa cho nhau
Niềm đau cơn hận
Để thuyền em nhẹ ghé sang ngang
Xuôi chiều tìm vui duyên mới
Đường muôn lối hình bóng theo ta
Ngày đêm không rời
Đời còn mình em thôi
Mối tình đầu lấp chôn sâu
Khi em qua cầu
Làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau
Hãy coi như mình
Chẳng hề quen nhau
Người ra đi
Để sầu úa lên trăng vàng
Để xuân chết trên đồi vắng
Lệ chia ly
Nàng còn thấm đôi vai này
Tạ từ mà nụ hôn
Nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết
Em hỡi mình đã không chung
Tình duyên xa rồi
Ta hờn trách nhau chi
Cho lòng nghẹn ngào chua xót
Thôi mình xóa cho nhau
Niềm đau cơn hận
Để thuyền lòng nhẹ sang ngang
Mối tình đầu lấp chôn sâu
Khi em qua cầu
Làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau
Hãy coi như mình
Chẳng hề quen nhau
Mối tình đầu lấp chôn sâu
Khi em qua cầu
Làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau
Hãy coi như mình
Chẳng hề quen nhau