Một Kiếp Phong Ba

Một Kiếp Phong Ba

Lời bài hát Một Kiếp Phong Ba

Đóng góp bởi

Dòng thời gian
Mang những thăng trầm
Trong đời ai biết ra sao
Ngày vui như mây khói
Vút bay xa dần thời thơ mộng cũ
Ta mong quên đi thời gian
Cho ta vui cuộc đời
Dù đời đắng cay
Ta mong quên đi
Nỗi đau vây quanh ta
Đã bao ngày vẫn không nhạt phai
Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài
Nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao
Trong ta bao nhung nhớ lên
Chơi vơi ai biết chăng
Lòng này một trời những phong ba
Dòng thời gian
Mang những thăng trầm
Trong đời ai biết ra sao
Ngày vui như mây khói
Vút bay xa dần thời thơ mộng cũ
Ta mong quên đi thời gian
Cho ta vui cuộc đời
Dù đời đắng cay
Ta mong quên đi
Nỗi đau vây quanh ta
Đã bao ngày vẫn không nhạt phai
Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài
Nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao
Trong ta bao nhung nhớ lên
Chơi vơi ai biết chăng
Lòng này một trời những phong ba
Ta mong quên đi thời gian
Cho ta vui cuộc đời
Dù đời đắng cay
Ta mong quên đi
Nỗi đau vây quanh ta
Đã bao ngày vẫn không nhạt phai
Mưa rơi mưa vẫn rơi hoài
Nỗi nhớ vẫn mãi dâng cao
Trong ta bao nhung nhớ lên
Chơi vơi ai biết chăng
Lòng này một trời những phong ba
Trong ta bao nhung nhớ lên
Chơi vơi ai biết chăng
Lòng này một trời những phong ba