Chậm Lại Một Bước

Chậm Lại Một Bước

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chậm Lại Một Bước

Đóng góp bởi

Sống ở đời ai hay chữ ngờ
Sống ở đời làm sao biết trước
Con đường đi phía trước thế nào để
Mà đi đường đúng đường sai
Sống ở đời để khắc tên mình
Chúng ta phải tìm được vị trí
Ta phải đi cho đúng con đường
Chỉ như thế ta sẽ thành công
Chậm lại một bước một bước để
Bước lên đỉnh cao
Vì đường công danh
Khó đi không dễ dàng
Dù ta có làm chi lòng ta luôn tự tin
Chẳng điều chi có thể ngăn bước ta
Chậm lại một bước một bước để
Thấy được đường đi
Của những ai bước
Trước ta như thế nào
Đời không như là
Mơ từ đôi chân của ta
Tìm đường đi để tương lai sáng hơn
Chậm lại một bước
Sống ở đời để khắc tên mình
Chúng ta phải tìm được vị trí
Ta phải đi cho đúng con đường
Chỉ như thế ta sẽ thành công
Chậm lại một bước một bước để
Bước lên đỉnh cao
Vì đường công danh
Khó đi không dễ dàng
Dù ta có làm chi lòng ta luôn tự tin
Chẳng điều chi có thể ngăn bước ta
Chậm lại một bước một bước để
Thấy được đường đi
Của những ai bước
Trước ta như thế nào
Đời không như là
Mơ từ đôi chân của ta
Tìm đường đi để tương lai sáng hơn
Chậm lại một bước
Chậm lại một bước một bước để
Bước lên đỉnh cao
Vì đường công danh
Khó đi không dễ dàng
Dù ta có làm chi lòng ta luôn tự tin
Chẳng điều chi có thể ngăn bước ta
Chậm lại một bước một bước để
Thấy được đường đi
Của những ai bước
Trước ta như thế nào
Đời không như là
Mơ từ đôi chân của ta
Tìm đường đi để tương lai sáng hơn
Chậm lại một bước
Đời không như là
Mơ từ đôi chân của ta
Tìm đường đi để tương lai sáng hơn
Chậm lại một bước