Nếu Không Cùng Cảm Giác

Nếu Không Cùng Cảm Giác

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nếu Không Cùng Cảm Giác

Đóng góp bởi

Có bao giờ em nhớ đến anh người ơi
Và có bao giờ em thấy em cần anh không
Giờ mình anh trong đêm thâu đêm
Ngồi lặng lẽ nghe mưa rơi rơi
Tàn đêm xuống xé tan cõi lòng
Đã yêu rồi mới biết thế nào là yêu
Và có yêu rồi mới biết
Thế nào là đau
Tình mình đang yên vui bên nhau
Người vội đi theo ai nơi xa
Cảm giác đó với anh, em đã quên
Nếu không cùng cảm giác yêu thương
Thì người hãy bước đi
Và nếu không cùng cảm giác
Nói nhau nghe một lời
Đừng lặng yên như thế
Vì anh sẽ không biết
Rằng em, em muốn
Em cần chi
Cứ như vậy đi nhé em ơi
Nếu riêng em được vui
Và cứ như vậy đi nhé
Nếu em thấy nhẹ lòng
Anh sẽ vẫn sống tốt
Như những ngày không có em
Hãy bước đi đừng bận tâm đến anh
Đã yêu rồi mới biết thế nào là yêu
Và có yêu rồi mới biết
Thế nào là đau
Tình mình đang yên vui bên nhau
Người vội đi theo ai nơi xa
Cảm giác đó với anh, em đã quên
Nếu không cùng cảm giác yêu thương
Thì người hãy bước đi
Và nếu không cùng cảm giác
Nói nhau nghe một lời
Đừng lặng yên như thế
Vì anh sẽ không biết
Rằng em, em muốn
Em cần chi
Cứ như vậy đi nhé em ơi
Nếu riêng em được vui
Và cứ như vậy đi nhé
Nếu em thấy nhẹ lòng
Anh sẽ vẫn sống tốt
Như những ngày không có em
Hãy bước đi đừng bận tâm đến anh
Nếu không cùng cảm giác yêu thương
Thì người hãy bước đi
Và nếu không cùng cảm giác
Nói nhau nghe một lời
Đừng lặng yên như thế
Vì anh sẽ không biết
Rằng em, em muốn
Em cần chi
Cứ như vậy đi nhé em ơi
Nếu riêng em được vui
Và cứ như vậy đi nhé
Nếu em thấy nhẹ lòng
Anh sẽ vẫn sống tốt
Như những ngày không có em
Hãy bước đi đừng bận tâm đến anh
Cứ như vậy đi nhé em ơi
Nếu riêng em được vui
Và cứ như vậy đi nhé
Nếu em thấy nhẹ lòng
Anh sẽ vẫn sống tốt
Như những ngày không có em
Hãy bước đi đừng bận tâm đến anh