Cha Đi Về Hướng Mặt Trời

Cha Đi Về Hướng Mặt Trời

Lời bài hát Cha Đi Về Hướng Mặt Trời

Đóng góp bởi

V1 : Có đôi tay của ai Chai sạm ngăm đen Có đôi vai của ai là mái nhà nuôi con lớn khôn Có bóng ai đằng sau thành công của con Có nhát roi đánh đòn nuôi con lớn khôn ước mơ của cha là được nhìn thấy con lớn nên người Là khi cha đi về hướng mặt trời.... Đk : Bàn tay con đưa về hướng mặt trời . Tìm cha con yêu dấu ơii Cha ở mọi nơi soi sáng con đường con đi Thời gian xin quay trở lại để con lại được thấy cha Nhưng làm sao được Cha đã đi về hướng mặt trời V2: Những vết khâu trên áo cha tại sao áo con không có Những cơn đau thắt lưng tại sao không phải là con ? Có bóng ai đằng sau thành công của con Có nhát roi đánh đòn nuôi con lớn khôn ước mơ của cha là được nhìn thấy con lớn nên người Là khi cha đi về hướng mặt trời.... Đk : Bàn tay con đưa về hướng mặt trời . Tìm cha con yêu dấu ơii Cha ở mọi nơi soi sáng con đường con đi Thời gian xin quay trở lại để con lại được thấy cha Nhưng làm sao được Cha đã đi về hướng mặt trời END : Bàn tay con đưa về hướng mặt trời tìm cha con yêu dấu ơi Cha đi thật rồi đơn côi ở lại với con !